ROVNOCENNOSŤ
DÔSTOJNOSŤ
UZNANIE SPOLOČNEJ ĽUDSKOSTI
AKCEPTÁCIA

Deklarácia inklúzie

Nie sme len športovci. Sme ambasádormi Inklúzie. Pokojní demonštranti, ktorí nesúhlasia s vyčleňovaním odlišnosti.

Naše požiadavky sú rovnocennosť, dôstojnosť a uznanie spoločnej ľudskosti. Nezastavíme sa a nebudeme akceptovať nič menej. Je to naše právo. Keď súťažíme, zviditeľňujeme inkluzívnejší svet. Sme šampiónmi na športoviskách, ale aj v tomto svete. Náš svet je dnes viac rozdelený ako kedykoľvek predtým a naša akceptácia nebola nikdy tak naliehavá. Inklúzia je cesta. Nie je inej cesty.

Jediné rozhodnutie, ktoré musíš urobiť je, akým spôsobom sa k nám pridáš. Sme Special, Pridaj sa! Podpíš deklaráciu a poďme spolu budovať svet inklúzie. Potrebujeme Ťa.

Special Olympics International #InclusionIsRevolution #ChooseToInclude #smespecial

Viac »