Deklarácia inklúzie

Nie sme len športovci. Sme ambasádormi Inklúzie. Pokojní demonštranti, ktorí nesúhlasia s vyčleňovaním odlišnosti.

    Naše požiadavky sú rovnocennosť, dôstojnosť a uznanie spoločnej ľudskosti. Nezastavíme sa a nebudeme akceptovať nič menej. Je to naše právo. Keď súťažíme, zviditeľňujeme inkluzívnejší svet. Sme šampiónmi na športoviskách, ale aj v tomto svete. Náš svet je dnes viac rozdelený ako kedykoľvek predtým a naša akceptácia nebola nikdy tak naliehavá. Inklúzia je cesta. Nie je inej cesty.