Sme special

Športom otvárať srdcia a myseľ ľuďom s intelektuálnym znevýhodnením a vytvárať tak priestor inklúzie do spoločnosti.

  Špeciálne olympiády Slovensko je organizácia, ktorá poskytuje celoročný cyklus tréningov a domácich či medzinárodných súťaží v rôznych druhoch olympijských i neolympijských športov pre deti aj dospelých s intelektuálnym znevýhodnením (IZ). Vytvára nové príležitosti na rozvíjanie ich fyzických a duševných schopností. Športovci s IZ tak majú príležitosť ukázať svoju odvahu, prežiť radosť z víťazstva a pocítiť priateľstvo. O úspech sa môžu podeliť so svojou rodinou, priateľmi, športovcami a celou spoločnosťou.

    Special Olympics International:
    • 1968 založenie • 170 členských krajín sveta • 225 národných programov • 4 500 000 športovcov s mentálnym postihnutím • 7 kontinentálnych pracovísk • 1 000 000 zainteresovaných rodičov • 500 000 dobrovoľníkov • 30 000 trénerov • 94 000 súťaží za rok po celom svete • 32 000 letných a zimných športov

     Special Olympics Slovakia:
     • 1993 založenie • 42 klubov • 22 športov • 3 300 športovcov • 120 rodinných príslušníkov • 1 200 dobrovoľníkov

      Na Slovensku tento program realizuje Special Olympics Slovakia. Organizácia ponúka príležitosť každému, aby sa zapájal do niečoho, čo nevynáša peniaze, čo nie je obchod, ale niečo oveľa vzácnejšie a hodnotnejšie – je to pomoc človeku. Prináša pocit radosti a šťastia. Práca pre špeciálne olympiády zvyšuje sebadôveru a sebaúctu a vedie k zamysleniu sa nad skutočným zmyslom života. Tréneri, rozhodcovia, lekári, polícia, štartéri, časomerači, právnici, ekonómovia, počítačoví operátori a novinári – všetci pracujú dobrovoľne, bez nároku na odmenu. Hnutie má viac ako 500 tisíc dobrovoľníkov po celom svete. Pomáhajú z lásky k športu, z lásky človeka k človeku.

       Špeciálne olympiády Slovensko je členom Special Olympics International a Slovenského olympijského a športového výboru.

        „Nechajte ma vyhrať. Ale ak nemôžem vyhrať, nechajte ma aspoň sa o to statočne pokúsiť.“
        Motto športovcov Special Olympics

         Special Olympics International #InclusionIsRevolution #ChooseToIncludesme #smespecial