Špeciálne olympiády Slovensko

Prezidentka: Zuzana Rehák Štefečeková
Národná riaditeľka: Mgr. Eva Gažová | tel.: +421 (0)917 176 673 | e-mail: gazova@specialolympics.sk
Projektová manažérka: Dominika Nestarcová | tel.: +421 (0)915 894 083 | e-mail: nestarcova@specialolympics.sk
Projektová manažérka: Ing. Veronika Sedláčková | tel.: +421 (0)905 925 695 | e-mail: sedlackova@specialolympics.sk
Ekonóm: Mgr. Jarmila Koteková | tel.: +421 (0)904 622 742 | e-mail: ekonom@specialolympics.sk
Kontrolór: JUDr. Michal Rebro | tel.: +421 (0)903 227 139 | e-mail: michal.rebro@gmail.com